PROJECTES‎ > ‎PROJECTES‎ > ‎

AP018 - NEST

 AP018 - NEST 

Urbanisme i Residencial
Pla Urbanístic i definició de les tipologíes de vivenda
Allerød (Dinamarca)

Amb: Jennifer Gomes, Raquel Viula, Huasop Lee, Jorge Gil, Susana Oliveira, Sebastien Muller, Marco Buinhas.

 2º Premi Europan 11